«КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС МЕКЕМЕ

Аккредитация

ARQA ТӘУЕЛСІЗ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫНЫҢ АККРЕДИТАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АГЕНТТІГІ