«КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС МЕКЕМЕ

Колледж миссиясы

Бәсекеге қабілетті маманды дайындау, әлеуметтік табысты тұлғаны қалыптастыру


Колледж көрінісі


Білім алушылардың, педагогтардың, жұмыс берушілердің және басқа да мүдделі тараптардың мүддесінде жұмыс істейтін өзекті білім беру жүйесі, ашық ақпараттық ортасы және қазіргі заманғы инфрақұрылымы бар еңбек нарығында сұранысқа ие мамандар даярлау.


Стратегиялық мақсаты


1. Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті құзыреттілікке ие мамандарды дайындау.

2. Қала экономикасын дамыту талаптарына сәйкес сапалы білімге қол жетімділікті арттыру.

 

Негізгі міндеттер


 

Стратегияны жүзеге асыру қағидаттары

 

Колледж өз қызметін демократиялық қағидаттар, басшылықтың көшбасшылығы, басқару шешімдерін қабылдау негізінде оның қызметі және барлық қызметкерлердің басқару процесіне тартылуы туралы шынайы мәліметтерді талдау негізінде құрады.

Колледждің ұстанымдарын нығайту және кеңейту үшін басқару саясатын қалыптастыруға жаңашылдық қажет. Басқару саясатының басты мақсаты колледждің дамуының стратегиялық міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін адам ресурстарын сақтау, жаңарту және дамыту негізінде тұрақты жоғары кәсіби оқытушылар ұжымын қалыптастыру болып табылады.

 

Басқару саясатын анықтайтын қағидаттар: